Disclaimer

SunSmiles probeert er altijd voor te zorgen dat alle informatie, services en producten van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn. Ondanks deze constante zorg en aandacht is het mogelijk dat onze website fouten bevat of onvolledig is. SunSmiles kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website, of uit het tijdelijk onvermogen om de website te raadplegen. SunSmiles behoudt zich het recht voor de website naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment door ons te wijzigen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
SunSmiles is niet verantwoordelijk voor bestanden van derden waarvan bekend is dat deze aan de website zijn gekoppeld. Linken betekent niet dat SunSmiles verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van deze bestanden.

 

Verantwoordelijkheid


Ongeautoriseerd gebruik van de website of de inhoud ervan kan leiden tot inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. SunSmiles behoudt zich het recht voor om de bezoeker de toestemming te ontzeggen om de webpagina te gebruiken en/of bepaalde diensten op de webpagina te gebruiken.


De informatie op deze website kan worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar alleen voor informatieve, niet-commerciële doeleinden, met vermelding van de bron. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, reproduceren, bewerken of verspreiden.